6 cách để bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội

6 cách để bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội

Có rất nhiều mối nguy hiểm tồn tại trên mạng xã hội và trẻ con là đối tượng dễ bị tấn công nhất. Nếu không biết cách bảo vệ, hậu quả để lại sẽ rất nặng nề.

Tấn công mạng có thể đến từ... tủ lạnh

Tấn công mạng có thể đến từ... tủ lạnh

Tại hội thảo “Xu hướng công nghệ: Thực tế và trải nghiệm” diễn ra tại Hạ Long trong hai ngày 16 và 17.11, các chuyên gia đã cập nhật nhiều công nghệ và giải pháp mới đang được ứng dụng vào cuộc sống và doanh nghiệp.