10 sự thật về cáp mạng vượt đại dương

10 sự thật về cáp mạng vượt đại dương

Cáp ngầm chỉ có tuổi thọ 25 năm và rất dễ bị tổn thương. Nhưng với tốc độ truyền tải bằng 99,7% tốc độ ánh sáng, chúng vẫn là mạch máu của cả thế giới.