Tổng Thống Barack Obama

Tin tức hình ảnh mới nhất về tông thống Mỹ Barack Obama năm 2015

Chùm ảnh di sản của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Chùm ảnh di sản của Tổng thống Mỹ Barack Obama

(Kiến Thức) - Trong 8 năm tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Barack Obama có những di sản to lớn, giúp hàng triệu người dân Mỹ nói chung và đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

Di sản của Tổng thống Obama ở Châu Á

Di sản của Tổng thống Obama ở Châu Á

(Kiến Thức) - Về di sản của Tổng thống Obama ở Châu Á, giáo sư Heydarian cho rằng ông đã thất bại trong chính sách “xoay trục” sang châu lục bùng nổ kinh tế này.