Tổng Thống Barack Obama

Tin tức hình ảnh mới nhất về tông thống Mỹ Barack Obama năm 2015

Di sản của Tổng thống Obama ở Châu Á

Di sản của Tổng thống Obama ở Châu Á

(Kiến Thức) - Về di sản của Tổng thống Obama ở Châu Á, giáo sư Heydarian cho rằng ông đã thất bại trong chính sách “xoay trục” sang châu lục bùng nổ kinh tế này.