Tin bão số 11

Cập nhật thông tin về cơn bão số 11 vào Biển Đông và có hướng đi về miền Trung nước ta. Bão số 11 dự báo là cơn bão mạnh đang liên tục tăng cấp.

Chùm ảnh vệ tinh đường đi của cơn bão số 11

Chùm ảnh vệ tinh đường đi của cơn bão số 11

(Kiến Thức) - Chỉ trong vòng có 4 ngày, bão số 11 từ một áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 đã liên tục tăng cấp độ gió tới mức 12-15 với hướng đi vào miền Trung Việt Nam.