Tin bão số 13

Cập nhật thông tin về cơn bão số 13 vào Biển Đông và có hướng đi về miền Trung. Bão số 13 dự báo là cơn bão mạnh đang liên tục tăng cấp.