VPBank lên sàn, ông Ngô Chí Dũng có bao nhiêu tiền?

VPBank lên sàn, ông Ngô Chí Dũng có bao nhiêu tiền?

(Kiến Thức) - Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng và người nhà đang sở hữu tổng cộng 204.732.667 cổ phiếu, tổng giá trị tài sản lên đến 7,9 nghìn tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.