Kỳ án “cậu ấm” Red Bull

Kỳ án “cậu ấm” Red Bull

Trong khoảng 5 năm sau vụ đâm xe chết người, "cậu ấm" của Tập đoàn Red Bull liên tục cáo bệnh mỗi lần bị triệu tập tới tòa nhưng lại chẳng nghỉ một buổi ăn chơi nào!