Có thể bắt được người mua dâm đồi trụy... để phạt?

Có thể bắt được người mua dâm đồi trụy... để phạt?

(Kiến Thức) - "Không quan trọng là mức phạt nhẹ hay nặng, mà là có bắt được người mua dâm có hành vi đồi trụy không để phạt", luật sư Nguyễn Hoàng Tiến cho biết.