Tất cả smartphone Samsung sẽ có AI vào năm 2020

Tất cả smartphone Samsung sẽ có AI vào năm 2020

Samsung đang nuôi tham vọng đưa các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) như Bixby lên tất cả các thiết bị di động của hãng. Nhưng khi nào thì điều đó thành hiện thực?