Xem xe tăng chiến đấu T80 drift "cháy lốp"

Xem xe tăng chiến đấu T80 drift "cháy lốp"

(Kiến Thức) - Drift siêu xe (và thực tế là nhiều siêu xe hiện đại có hẳn chế độ drift) là một chuyện. Tuy nhiên, một chiếc xe tăng drift lại là chuyện khác.