Góc nhìn thẳng về đề xuất cấm xe máy

Góc nhìn thẳng về đề xuất cấm xe máy

(Kiến Thức) - Quan trọng nhất trước khi bàn đến việc cấm xe máy là phải trả lời được câu hỏi: “Cấm xe máy thì người dân đi lại bằng phương tiện gì?”.