Lùm xùm ở BVĐK 16A Hà Đông: Khi giám đốc bệnh viện mắc bệnh “hồn nhiên”

Lùm xùm ở BVĐK 16A Hà Đông:  Khi giám đốc bệnh viện mắc bệnh “hồn nhiên”

(Kiến Thức) -  Hành nghề liên quan đến sức khoẻ và sinh mạng con người nhưng khi có sai sót của bệnh viên thì giám đốc BVĐK 16A Hà Đông phát biểu rất hồn nhiên rằng: Một bệnh nhân, hai kết quả… bình thường thôi.