Chiến tranh không đùa với ai cả

Chiến tranh không đùa với ai cả

"Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn yên ổn được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ".