Đầu vào thấp thế, đổi mới sao nổi?

Đầu vào thấp thế, đổi mới sao nổi?

(Kiến Thức) - Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chỉ đạo các trường sư phạm dừng lại việc tuyển thí sinh có điểm thi thấp trúng tuyển vào trường mình.