Từ những vụ cha xâm hại tình dục con gái

Từ những vụ cha xâm hại tình dục con gái

Trong nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian gần đây, đáng chú ý là những vụ xâm hại mà thủ phạm là ông nội, ông ngoại, cha xâm hại tình dục con gái…

Người nước ngoài nghĩ gì về vỉa hè Hà Nội?

Người nước ngoài nghĩ gì về vỉa hè Hà Nội?

Đa số các du khách quốc tế đều đồng tình về chiến dịch dọn dẹp vỉa hè ở Hà Nội giúp đường thông hè thoáng và họ thấy rằng đường phố ở Hà Nội khá là sạch đẹp.