“Mồng Năm Tết trận thắng to“

“Mồng Năm Tết trận thắng to“

(Kiến Thức) - Mồng Năm Tết của 228 năm về trước, Vua Quang Trung cùng đại quân tiến vào thành Thăng Long, kết thúc cuộc kháng chiến hiển hách chống quân xâm lược nhà Thanh.

Tết với bạn là gì? Nó đang ở đâu?

Tết với bạn là gì? Nó đang ở đâu?

(Kiến Thức) - Ai rồi cũng có Tết, Tết sẽ đến với tất cả mọi người trong xã hội dù đó là người nghèo, em bé ăn xin hay những cụ già gần đất xa trời...