Xin đừng giết nốt cái Tết còn sót!

Xin đừng giết nốt cái Tết còn sót!

Nhà văn Hoàng Anh Tú thừa nhận rằng, Tết nay đã khác Tết xưa, nhiều thứ đã nhạt nhoà, nhưng phản đối đề xuất bỏ Tết cổ truyền.

Loa phường ơi, chào nhé!

Loa phường ơi, chào nhé!

(Kiến Thức) - Nửa thế kỉ qua, nhất là trong thời kì chiến tranh, loa phường đã đóng vai trò tích cực, đầy hiệu quả trên lĩnh vực tuyền truyền, thông tin của nhà nước.

Chiến tranh không đùa với ai cả

Chiến tranh không đùa với ai cả

"Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn yên ổn được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ".