Phát hiện thêm gây sốc về mã độc VPNFilter

Phát hiện thêm gây sốc về mã độc VPNFilter

Mã độc VPNFilter có khả năng xâm nhập và chiếm quyền quản lý toàn bộ hệ thống cá nhân hoặc doanh nghiệp được phát hiện tại hơn 54 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Ngày tàn của website đang đến

Ngày tàn của website đang đến

Hãy quên website đi, tương lai của thương mại điện tử giờ nằm trong tay tin nhắn và công nghệ hỗ trợ giọng nói.