6 năm yêu làm sao quên được?

6 năm yêu làm sao quên được?

(Kiến Thức) - Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ…