Chơi khăm người đi thang cuốn

Nếu đi thang cuốn mà gặp phải mấy thanh niên chơi khăm như thế này thì bạn sẽ làm gì?


Video: Chơi khăm người đi thang cuốn:

Mẹo giữ cá tươi đến 3 ngày không cần tủ lạnh

Theo Bongdaplus

Bình luận(0)