Chơi khăm người đi thang cuốn

Nếu đi thang cuốn mà gặp phải mấy thanh niên chơi khăm như thế này thì bạn sẽ làm gì?


Video: Chơi khăm người đi thang cuốn:

Nên và không nên làm gì khi iPhone, iPad dính nước?

Theo Bongdaplus

Bình luận(0)