Nội Lễ: Vượt vũ môn vào vũ bão

Nội Lễ: Vượt vũ môn vào vũ bão

(Kiến Thức) - Cơ chế thị trường và những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã "ép" làng nghề truyền thống đan thuyền nan nức tiếng như Nội Lễ, xã An Viên (Tiên Lữ, Hưng Yên) phải từ bỏ thứ nghề cha ông truyền lại để "vượt vũ môn" thành một làng... tỷ phú. Tiếc rằng, việc "vượt vũ môn" kiểu bỏ gốc lấy ngọn, đang đưa Nội Lễ vào "cơn bão ngầm".